2011'den beri Viyana ve NÖ'de konferanslar


 • Psikolojik rahatsızlıklar - genel bakış
 • Ruh sağlığını etkileyen faktörler ve önleyici tedbirler

 • Ruh sağlığı ve depresyon

 • Depresyon - yaygınlık, semptomlar, depresyonla başa çıkma ve tedavi imkanları

 • Komorbid rahatsızlıklar perspektifinde depresyon ve anksiyete

 • Özgüven geliştirmek

 • Çatışma yönetimi

 • A'dan Z'ye sağlıklı sosyal medya kullanımı - 'ekran bağımlılığı'

 • Şiddet - şiddet türleri ve önleme

_________


 • Çocukların psikososyal gelişimi

 • Okul öncesi çağda gelişim aşamaları ve gelişimi destekleme imkanları

 • Bir eğitim önlemi olarak sınırların belirlenmesi - anlam ve olanaklar

 • Kararlı yetiştirmeye karşı aşırı yüklenme

 • 'Benim çocuğum inatçı'

 • Kişisel irade - inatçılık - ayak diretme. 'İtaatsizliği' anlamak ve başa çıkmak

 • İnatçılık çağında otorite mücadeleleri - 'sağlıklı', destekleyici etkileşim ve stresi azaltma

 • Yaşa uygun yetiştirme - kardeşler arası ilişkilere odaklanma

 • Kardeş rekabetleri - kardeşler arasındaki sağlıklı iletişim nasıl teşvik edilebilir?

 • Çocuklarda Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları

 • Erken çocukluk döneminde depresyon

 • Çocuklarda konsantrasyon ve dikkat bozuklukları

 • Çocuklarda öğrenme ve performans bozuklukları

 • Hiperaktivite ile başa çıkma

 • Okul fobisi

 • Mobbing veya zorbalık

 • Sosyal medya ve eğitimde "ekran başında geçirilen zamanın" kontrolü

 • Eğitim modelleri ve gelişime etkisi

 • Eğitim - ebeveynler için önemi ve çocuklar üzerindeki etkileri

 • Şiddet biçimleri ve aktarımı

 • Bir olgunlaşma süreci olarak ergenlik

 • Çocuklarda öfke patlamaları ile başa çıkma

 • Anaokuluna giriş aşaması

 • Okul öncesi çağdaki çocukların saldırganlığı ile başa çıkmak

 • Okul öncesi çağda anormal sosyal davranış - işaretler ve önlemler

 • Okul: Başarı kaygısı, okul motivasyonu, sosyal beceriler

 • Dil gelişimi ve iki dilli olmanın özellikleri

 • Çocuklarda özgüven ve bağımsızlığın desteklenmesi

 • Ayrılık/boşanma sonrası çocukların psikososyal ihtiyaçları

_________


 • İlkokul Çağında Cinsel Eğitim - Ebeveynler ve Çocuklar İçin Zorluklar

 • Ruh sağlığının risk ve koruyucu faktörlerinin kültürel desteği

 • Din eğitiminde en sık yapılan hatalar ve psikolojik sonuçları

 • Ahlaki veya dini eğitimde tehlikeler veya çıkmaz sokaklar

 • Kültürel ritüellerin etkileri ve psikozlar

 • Kültür ve kimlik çatışmaları

 • Geleneksel cinsiyete özgü yetiştirme modelleri - değişimler ve etkiler

 • Ruh sağlığı ve kadın olarak rol(ler) - göçe özel bakış açısı

____________


  • Camilerde eğitimci - öğrenci psikolojisi karşılaştırması
  • Ölüm, matem ve yakınlara manevi destek konularına psikolojik giriş
  • Olgunlaşma sürecinde ergenlik dönemi - Zamanın şartları, aile içi zorluklar ve çözüm yolları
  • Teknoloji çağında psikolojik sağlık ve çocuklara yansıyanlar